Правите и хармонични линии в тази рамка придават изключителна индивидуалност и присъствие.