Политика за връщане

Връщане и замяна на продукти

Право на отказ

Съгласно приложимите разпоредби, Потребителят може да се откаже от договора (освен в определени случаи, установени от законодателството) и свободно да върне или замени доставен Продукт по всяко време в рамките на срок от четиринадесет (14) календарни дни от датата, на която Продуктът е доставен („Период на оттегляне“).

След като Продуктът бъде проверен, че съответства и отговаря на изискванията, установени в раздел c) в Общи условия “Доставка на продукта” и когато Потребителят не реши да извърши замяна, Конвертика ЕООД ще възстанови на Потребителя сумата, която е заплатил за Продукта. Разходите за изпращане с куриер на върнатия Продукт обратно до обектите на Конвертика ЕООД ще бъдат поети от Потребителите.

След като Периодът на отказ приключи, не се приемат замени или връщания на Продукти. Ще се приемат замени само за Продукти, които може да са били дефектни съгласно разпоредбите, установени в раздел b) Общи условия “Доставка на продукта”.

Връщане или замяна на дефектни продукти

Когато потребителят смята, че продуктът не отговаря на спецификациите, установени за този продукт, той трябва да се свърже с Конвертика ЕООД незабавно чрез изпращане на имейл на адреса на договора info@mrboho.bg, предоставящ подробности за продукта, както и информация за дефекта и дали предпочитат да върнат продукта или да го заменят с идентичен продукт.

След като върнатият Продукт бъде проверен, Конвертика ЕООД ще изпрати имейл до Потребителя в рамките на разумен период, като му каже дали връщането или замяната на Продукта може да продължи („Решение за връщане или замяна“). Когато решението е положително, Продуктът ще бъде върнат или заменен възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на четиринадесет (14) календарни дни от датата, на която е изпратено Решението за връщане или замяна.

В случай на връщане, Конвертика ООД ще възстанови изцяло на Потребителя цената, заплатена за Продукта, но не и разходите по връщането му. Когато потребителят е избрал да замени продукта, Конвертика ЕООД ще поеме всички разходи по доставката на продукта.

Общи разпоредби за връщане

Потребителите трябва да спазват следните изисквания, за да упражнят правото си на отказ и да могат да върнат или заменят Продуктите:

За целите на организиране на иззпращането на продукта обратно към Конвертика ЕООД, потребителите трябва да попълнят всички полета в бланката за връщане, съпровождаща доставения продукт;

Потребителите могат да потвърдят, че упражняват правото си на отказ чрез всякакви правно приемливи средства; във всеки случай това право ще се счита за валидно упражнено чрез връщане на Продукта;

Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са получени. Конвертика ЕООД няма да възстанови никаква сума, когато Продуктът е бил повреден, поради което Потребителите трябва да бъдат внимателни с Продукта, докато е в тяхно притежание; и

Възстановяването на суми ще се извършва чрез същия метод на плащане, използван от Потребителя за плащане на Продукта.